Project 03

STI

– Het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst is een landelijke instelling die het beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten en bemiddelaars mogelijk maakt hun werk op velerlei wijzen te ontwikkelen. Carlo Wijnands is sinds juli 2010 vast adviescommissielid voor de stimuleringssubsidies vormgeving.   – The Foundation for Visual Arts, Design and Architecture (FVBKB) is the Dutch national institute that funds and supports artists, designers, architects and mediators in the development of their work. Carlo Wijnands was elected to the advisory board for the promotion of design in July of 2010.linethin2

01
01
02
02
0303
04
04
0505
06
06
07
07
09w
08
209stripesmall

Images
–01. Pauline van Dongen / Photo mike nicolaasen
–02. Elisa Marchesini
–03. Monique van Heist / Photo Ingmar Swalue
–04. Niessen & de Vries
–05. Sjaak Hullekes / Photo Joost Vandebrug
–06. And Beyond / Photo Barrie Hullegie & Sabrina Bongiovanni
–07. Sleeping Beauty / Photo Paul Scala
–08. Iris van Herpen / Photo Peter stigter
–09. Lust.nl